odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
Sáblíková 4. místo oplakala
26.02.2006
Turín

Zvít?zila Kana?anka Clara Hughesová, která se jako jediná dostala pod hranici sedmi minut, p?ed N?mkou Claudií Pechsteinovou. Ta na této trati zvít?zila na t?ech p?edchozích olympijských hrách a celkov? už na ZOH získala devátou medaili. T?etí byla Kana?anka Cindy Klassenová, vít?zka patnáctistovky, která tak v Turín? vybojovala medaili p?i každém z p?ti start?.

První polovin? startovního pole na pomalejší turínské dráze jednozna?n? kralovala Kristina Grovesová z Kanady. Poté se do ?ela propracovala N?mka Daniela Anschützová-Thomsová, která srazila nejrychlejší ?as na 7:02,82. Rozhodovalo se ale až ve dvou záv?re?ných rozjíž?kách.

Sáblíková za?ala ve dvojici s Klassenovou tradi?n? pomaleji a na trati na ni ztrácela kolem p?ti sekund. "Jela jsem ale podle plánu," ?ekla noviná??m. Na t?etím kilometru se i ona dostala pod mezi?asy do té doby vedoucí Anschützové a v záv?ru dokázala tempo vystup?ovat tak, že ji v cíli od vy?erpané kanadské favoritky d?lila jen necelá vte?ina.

Sv?j juniorský sv?tový rekord z prosincového závodu Sv?tového poháru v Heerenveenu p?ekonala o 18 setin. "Ze ?tvrtého místa jsem nejd?ív byla zklamaná, p?ála jsem si být na stupních, ale te? už jsem strašn? ráda. Je to velký úsp?ch, vždy? jsem si zajela osobní a juniorský sv?tový rekord," ?ekla Sáblíková.